De NEN-EN 15224 is eigenlijk vergelijkbaar met de ISO 9001 maar dan uitgebreid met specifieke eisen voor de zorg. Omdat er van de ISO 9001: 2008 een nieuwe versie 2015 verscheen, is van de NEN 15224 ook een herziende versie gekomen met aandacht op de context analyse, eisen aan leiderschap en het risico denken; niet alleen gericht op het vermijden van ongewenste effecten maar ook op het benutten van kansen.

NEN-EN 15224 is van toepassing op verschillende sectoren in zorg en welzijn, zoals publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging, en welzijn.

ISO 9001:2015 eist dat alle organisaties met een certificaat voor ISO 9001:2008 in 2018 moeten zijn overgestapt op de 2015 versie van ISO 9001. Dit is niet van toepassing op EN 15224:2012. In de praktijk is het echter vreemd als je na september 2018 nog zou kiezen voor NEN-EN 15224:2012. Het kan en mag wel; maar het is een duidelijke keuze voor een oud/verouderd kwaliteitsmanagementsysteem waarvan al een nieuwe versie beschikbaar is.

Komt jouw zorgbedrijf of instelling ook niet onder het toepassen van de nieuwe update uit? Neem dan contact met ons op zodat wij je de mogelijkheden kunnen toelichten.